+359 877 931 009   e-mail: office@gpjprim.org

За нас

Управление

Фирма “Джи Пи Джей Прим” АД е aкционерно дружество, създадено с Решение № 1 на Софийски градски съд, фирмено дело №5742/2001.
Дружеството е прието в Търговския Регистър на Българската търговско-промишлена палата под № 4042791100/15.06.2004.

Фирма “Джи Пи Джей Прим” АД е акционерно дружество, създадено с цел изграждане и управление на производствени мощности в областта на хранително-вкусовата промишленост.

Фирмата извършва и консултантска дейност, като наши партньори са:
Moody’s Investors Service, САЩ, Община Бургас и Община
Пазарджик.
Дружеството е с едностепенна система на управление –
Съвет на директорите в състав от 3 (три) лица.

Капитал

Капиталът на дружеството е 14 300 000 лева.
Булстат на Акционерно Дружество “Джи Пи Джей Прим” АД: 130551277

Видео

GPJ PRIM AD работи за конкурентноспособна и чиста БългарияЕКО ПРОДУКЦИЯ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ Е ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА

виж видеото

Адрес

1785, София, България ж.к. Младост 1, Бл. 1В

       

Телефони BG

+359 2 886 18 93

+359 877 931 009

 

Телефони

+1 914 632 85 35

+1 914 632 01 27

+1 914 55 766 94

Поща

Search